ΟΜΑΔΑ

Ομάδα

Ομάδα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, http://www.forth.gr/) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγει, καθώς επίσης και η πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συνεισφορά του το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ, http://www.ics.forth.gr), που θα συμμετέχει στην παρούσα σύμπραξη, είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από την ίδρυσή του διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, προσιτής και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Το ΙΠ-ΙΤΕ έχει συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και στη σύμπραξη της έρευνας με τη βιομηχανία, προσελκύοντας στους χώρους του Πάρκου εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Η ομάδα του ΙΠ-ΙΤΕ που θα εμπλακεί στην παρούσα πρόταση είναι το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ – CBML, http://www.ics.forth.gr/cbml). Το ΕΥΒΙ έχει καθιερώσει μια παράδοση διεθνώς αναγνωρισμένης αριστείας στη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της προσωποποιημένης, προληπτικής και προγνωστικής ιατρικής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στις περιοχές της ιατρικής πληροφορικής και ηλεκτρονικής υγείας, των εξατομικευμένων έξυπνων/ διάχυτων συστημάτων υποστήριξης υγείας, των έξυπνων ιατρικών αισθητήρων, της βιοπληροφορικής, της ανάλυσης βιοσημάτων και όλους τους τομείς της υπολογιστικής ιατρικής.

The Research Team

Η ερευνητική ομάδα του έργου

Εμμανουή Γ. Σπανάκης

Εμμανουή Γ.Σπανάκης

Εμμανουή Γ.Σπανάκης

Collaborating Researcher, Principal Investigator / Coordinator, ICS/CBML/FORTH

Βιογραφικό 

Ο Δρ Εμμανουήλ Γ. Σπανάκης είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Bio-Ιατρικής (EYBI) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. και M.Sc. στην Πληροφορική και κατέχει, από το 2009, Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εξειδίκευσή του και ερευνητική του περιοχή έγκειται στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της υπολογιστικής βιοϊατρική και των δικτύων ασύρματης επικοινωνίας και ειδικότερα στη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική και βιοϊατρική πληροφορική, το ηλεκτρονικό ιατρικό/προσωπικό φάκελο υγείας, τα εξατομικευμένα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας, ασύρματους ιατρικούς αισθητήρες; έξυπνα/ευφυή περιβάλλοντά στην υγεία, διαδίκτυο των πραγμάτων καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη λήψης ιατρικών αποφάσεων, ανάλυση βιοσημάτων, ασφάλεια και εμπιστευτικότητα ιατρικών συστημάτων και βιομετρικών συστημάτων αναγνώρισης. Τέλος έχει λάβει μέρος και έχει συμμετέχει και συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 

PANACEA: Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people (H2020-SC1-FA-DTS-2018-1), € 4.961.143, 1/1/2019-31/12/2021 

x (επι) ΒΛΕΨΙΣ: Advanced Monitoring System for Infants, (Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) approved by the European Commission), € 568.565, 2018-2020

SpeechXRays – Principal investigator, H2020-DS-2014-2015. No 653586, Multi-channel biometrics combining acoustic ans machine vision analysis of speech, lip movement and face. SpeechXRays project will develop and test in real-life environments a user recognition platform based on voice acoustics analysis and audio-visual identity verification;

MyHealthAvatar – (Technical Manager) A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information, (FP7), MyHealthAvatar will be built on the latest ICT technology with an aim of engaging public interest to achieve its targeted outcomes;

REACTION –  The REACTION project will develop an integrated approach to improve long term management of diabetes;

eu-Domain – Development of a new, innovative European ambient intelligence service platform for automatic, context sensitive offering and contracting of mobile web services across heterogeneous networks;

RemoteCare – Developing an innovative technological platform for providing remote telematic health services, (ESA AO/1-4914/05/F/IZ).

eHealth network – at the PHC of Santorini linking community offices in Anafi, Thirasia, Folegandros, Sikinos using eHealth records and medical collaboration services.

Αρτέμιος Βογιατζής


Αρτέμιος Βογιατζής

Αρτέμιος Βογιατζής

Βιογραφικό

Dr. Voyiatzis research focuses on networked systems security with emphasis on IoT security and privacy. He holds a Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of Patras, a M.Sc. and a B.Sc. in Computer Science, and a B.Sc. in Mathematics from the University of Crete. He has also worked in IT, ERP, and NOC environments designing and securing ICT services at a scale of thousands of users. He is affiliated with the Industrial Systems Institute of the “Athena” Research and Innovation Center in ICT and Knowledge Technologies, Greece, where he holds a tenured position as a Principal Researcher. He is a Senior Member of IEEE and ACM.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 

RECODIS: Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures;

u’smile: Josef Ressel Center for User-friendly Secure Mobile Environments;

ISRTDI: Industrial Systems for Sustainable Development and Wellbeing – Research, Technological Development, and Innovation;

SESC: Secure Execution of Smart Contracts

Βαγγέλης Σακκαλής


Βαγγέλης Σακκαλής

Βαγγέλης Σακκαλής

Principal Researcher, ICS/CBML/FORTH

Short CV

Ο Βαγγέλης Σακκαλής είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατέχει Master of Science στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το πανεπιστήμιο Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου. Επίσης διαθέτει ειδίκευση στην Ατομική – Μοριακή Φυσική, Οπτοηλεκτρονική και Lasers από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση ιατρικού σήματος και εικόνας, βιοστατιστική, νευροεπιστήμες, βιοϊατρική πληροφορική, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση δικτύων. Στα πλαίσια των καθηκόντων του, έχει εργαστεί και συντονίσει μια σειρά από ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, με έμφαση στην πολυεπίπεδη μοντελοποίηση του καρκίνου και την ανεύρεση βιοδεικτών από βιοϊατρικά σήματα. Έχει δημοσιεύσει μετά από κρίση πάνω από 100 εργασίες (>1500 αναφορές στο έργο του) σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια και έχει δώσει σειρά διαλέξεων και μαθημάτων σε θέματα της ειδικότητάς του. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από χρηματοδοτικούς φορείς και εταιρίες.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

PANACEA: Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people (H2020-SC1-FA-DTS-2018-1), € 4.961.143, 1/1/2019-31/12/2021 (PI on behalf of FORTH)

i-AMA: Brain-controlled navigation in real environments, (Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) approved by the European Commission), € 573.440, 2018-2020 (Coordinator)

x (επι) ΒΛΕΨΙΣ: Advanced Monitoring System for Infants, (Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) approved by the European Commission), € 568.565, 2018-2020 (Coordinator)

MyHealthAvatar – A Demonstration of 4D Digital Avatar Infrastructure for Access of Complete Patient Information, (FP7), MyHealthAvatar will be built on the latest ICT technology with an aim of engaging public interest to achieve its targeted outcomes;

predictES: An Integrated wearable platform predicting Epileptic Seizures and novel neurofeedback approaches in support of personalized patient management. (SYNERGASIA 2011) 630.000 €, 18/9/2013-30/6/2015 (Project Manager on behalf of FORTH);

REMOTE: Health and Social Care for Independent Living of Isolated Elderly with Chronic Conditions, 06/2009- 05/2012 (Project Manager on behalf of CML);

YP.ER.THE.N: Clinical Research Infrastructure and methodology for personalized tumor diagnosis and therapy (Interreg Greece-Cyprus 2007-2013). 1.150.000 €, 1/6/2011-31/5/2013 (Project Coordinator on behalf of FORTH)